Wymagane dokumenty


Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży

rekrutacja od 23 kwietnia do 11 czerwca


Dokumenty potrzebne do rekrutacji:
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem
- kwestionariusz osobowy ucznia
- zaświadczenie lekarskie
- 2 aktualne fotografie o wymiarach 35x45mm
- karta zdrowia (z ukończonej szkoły)

Przyjęcie do szkoły odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Zarejestruj sie:  http://www.nowytarg.edu.pl/rekrutacja/formularz
 
Szkoły Policealne
 


Warunkiem umożliwiającym przyjęcie do Policealnego Studium Zawodowego lub Policealnej Szkoły Służb Medycznych jest ukończenie szkoły średniej.
NIE WYMAGAMY MATURY. Dokumenty potrzebne do rekrutacji:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
- kserokopia dowodu osobistego
- kwestionariusz
- podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły
- 2 aktualne fotografie o wymiarach 35x45mm
- zaświadczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu0
( w przypadku kierunków medycznych: terapeuta zajęciowy, technik masażysta, higniestka stomatologiczna należy złożyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

Absolwenci naszego L.O. mają zniżki w opłatach jeśli kontynuują naukę w Policealnym Studium Zawodowym lub Policelanej Szkole Służb Medycznych.

Przyjęcie do szkoły odbywa się bez egzaminów wstępnych, według kolejności zgłoszeń.

Zarejestruj sie:  http://www.nowytarg.edu.pl/rekrutacja/formularz
Formularz kontaktowy