24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

Dni otwarte szkoły Policji w Katowiach

Kilkuletnią tradycję mają wiosenne wyjazdy kadetów z klas o profilu policyjno-wojskowym do Katowic, na Dzień Otwarty tamtejszej Szkoły Policji. Tym razem kadeci z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu – jak ich poprzednicy ze starszych roczników – mogli podczas wizyty w Katowicach uczestniczyć w wyjątkowo ciekawych i widowiskowych pokazach. Nabyli też sporo praktycznej wiedzy o sposobie rekrutacji i wymaganiach stawianych kandydatom.

Kadeci jechali na Dzień Otwarty pod opieką majora Krzysztofa Tekiela, a ich opiekunami i przewodnikami po śląskiej kuźni policyjnych kadr, byli policjanci odbywający szkolenie podstawowe. Dzięki nim goście Dnia Otwartego mogli zajrzeć do pomieszczeń mieszkalnych słuchaczy, uzyskać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących rekrutacji, szkolenia czy początków pracy w macierzystych jednostkach.
 
Całodniowy, różnorodny i interesujący program miał być natomiast zachętą do podjęcia służby w policji. Pokazywał też trudy codziennej pracy, wyzwania, przed jakimi stoją policjanci i efekty odbytych szkoleń funkcjonariuszy wyspecjalizowanych w różnych zadaniach.
 
Pasjonująco wypadł pokaz sprawności policyjnej i sportów walki. Kadeci mogli również porównać swoje umiejętności z umiejętnościami starszych kolegów podczas pokazu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.      
 
Policyjne kadry mają jednak także czworonożnych oraz czterokopytnych funkcjonariuszy. Dlatego jednym z najefektowniejszych punktów programu był pokaz wyszkolenia i tresury psów służbowych. Jeszcze większy podziw wzbudził pokaz w wykonaniu funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej i policjantów Zespołu Konnego Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.
 
Miasteczko policyjne z jego obiektami to natomiast poligon, na którym można było zainscenizować akcję zatrzymania niebezpiecznych przestępców. Wizyta w katowickiej szkole służyła i temu, by – już w kameralnych warunkach laboratorium – wejść choć na chwilę w tajniki tak ciekawej dziedziny, jaką jest daktyloskopia.
 
Podczas Dnia Otwartego swoje stoiska miały również Straż Graniczna, Służba Celna czy Inspekcja Transportu Drogowego.
 
Na gości, którym moc atrakcji i przeżyć mogła tylko zaostrzyć apetyt, czekała wyśmienita wojskowa grochówka. Droga powrotna z Katowic dała jeszcze kadetom czas na dzielenie się wrażeniami. A nuż będą to impulsy do podjęcia poważniejszych decyzji - o wyborze kierunku dalszego kształcenia.