24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

Zakład Karny od środka

Nowosądecki Zakład Karny – funkcjonujący w dawnych zabudowaniach klasztoru pijarów – ma swoją ponad 160-letnią historię. Po kilkumiesięcznych staraniach i przygotowaniach, kadeci z Prywatnego Liceum dla Młodzieży w Nowym Targu mieli szansę poznać od środka rozkład, specyfikę i codzienne życie tej resocjalizacyjnej placówki.

Ponieważ na jej teren nie wolno wnosić telefonów, komputerów i tym podobnych urządzeń – mundurowa młodzież przeżyła pierwszy dreszczyk emocji już podczas kontroli, przeprowadzonej przez strażników więziennych, przed wejściem za mury Zakładu Karnego. 
 
Rolę przewodniczki po budynkach ZK spełniła jedna z funkcjonariuszek Służby Więziennej, która na co dzień zajmuje się resocjalizacją więźniów. Ona też przybliżyła kadetom historię powstania więzienia w Nowym Sączu. Młodzież mogła poznać procedurę przyjmowania i ewidencjonowania skazanych (od wykonania fotografii, po odebranie wszystkich przedmiotów prywatnych, w tym pieniędzy itd.), miała też okazję zwiedzić pomieszczenia, gdzie odbywają się widzenia skazanych z rodzinami i znajomymi. Tutaj kadeci dowiedzieli się o zasadach stosowanych podczas widzeń, dlaczego np. podczas jednych spotkań rozmówcy oddzieleni są od siebie dźwiękoszczelną pleksą i używają słuchawek telefonicznych, natomiast inne spotkania mogą odbywać się bez tego typu zabezpieczeń.
 
Kolejną ciekawostką było poznanie funkcjonowania sklepu więziennego, czyli kantyny oraz zasad sprzedaży poszczególnych artykułów, gdyż nie wszyscy więźniowie mogą mieć przy sobie środki płatnicze. Przebywanie skazanych w kapliczce więziennej też obwarowane jest specjalnymi wymogami.
 
Napięcie rosło w miarę jak kadeci zbliżali się do cel więziennych, by poznać funkcjonowanie tych pomieszczeń i reguły zachowania obowiązujące współwięźniów. Mieli okazję zobaczyć celę, w której zamieszkuje 11 skazanych. Przewodniczka wyjawiła im kilka zasad wspólnego przebywania, mówiąc także o podziale na grupy: tymczasowo aresztowanych, skazanych po raz pierwszych, skazanych po raz kolejny i  recydywistów.
 
Wizyta w Zakładzie Karnym była ponadto okazją do przyjrzenia się pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej i jej wyposażeniu. Kadeci dowiedzieli się m.in., jak wygląda przemieszczanie się skazanych pomiędzy piętrami czy budynkami. Takie wycieczki zawsze bowiem muszą się odbywać w asyście funkcjonariusza SW. Określone zasady obowiązują również na terenach rekreacyjnych, czyli „spacerniakach”.
 
Wrażenia doznane podczas tej wizyty skłaniały kadetów do zadawania wielu pytań, a zainteresowani byli oni również rekrutacją funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy – wspomagani przez funkcjonariuszy ochrony - odpowiedzialni są nie tylko za przestrzeganie regulaminu, ład i porządek, ale spełniają też ważną w resocjalizacyjnym procesie rolę wychowawców osób skazanych. Im powierzono też zadania logistyczne i urzędnicze.
 
Droga powrotu kadetów zza murów i krat również wiązała się z ponowną kontrolą– czy nie wynoszą jakichś niepożądanych przedmiotów.