24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego

O tym, że wyjątkowo długie i uroczyste było tego roku zakończenie nauki dla klas mundurowych z Prywatnego Liceum dla Młodzieży w Szkołach im. prof. Venuleta – przesądziła ilość nagród, wyróżnień i dyplomów wręczanych kadetom za różnego rodzaju osiągnięcia, wyniki w nauce i wysokie miejsca zdobyte w konkursach.

Ta mnogość trofeów obrazuje też uzdolnienia kadetów, efekty ich patriotycznego wychowania i zaangażowanie w nadprogramowe przedsięwzięcia. Dotyczy to zarówno kursów sztuk walki i samoobrony, jak i wolontariatu, działalności charytatywnej, honorowego krwiodawstwa.
 
Zakończony rok szkolny był zarazem podsumowaniem osiągnięć uczniów w aż 8 konkursach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej – historycznych, plastycznych i fotograficznych. Najwyższe trofea zebrała Justyna Kmin z klasy I wojskowo-policyjnej, jako laureatka ogólnopolskiego konkursu „Epizody z najnowszej historii w komiksie” oraz konkursu na „smogografikę”.
 
Specjalnie dla nowotarskiej Szkoły otaczająca ją patronatem Akademia Sztuki Wojennej zorganizowała konkurs z cennymi nagrodami, pod hasłem: „Zaskoczenie w walce – przykłady z dziejów oręża polskiego”. Laureatka I nagrody to Adriana Łyszczarczyk, jednocześnie zdobywczymi tytułu „Lidera Wiedzy i Wartości” w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez firmę SORTUMND, skierowanej do uczniów klas mundurowych. Ta sama uczennica klasy II policyjnej już drugi raz typowana została do stypendium Prezesa Rady Ministrów, osiągnąwszy  średnią ocen 5,0.
 
W imieniu Akademii Sztuki Wojennej nagrody wręczał często odwiedzający Szkołę - płk dr hab. inż. Waldemar Kawka - profesor nadzwyczajny, dyrektor Instytutu Wsparcia i Zabezpieczenia Działań Wydziału Wojskowego ASW. Warto zaznaczyć, że studentem tej Szkoły jest absolwent „Venuleta”, poprzedni stypendysta premiera – Andrzej Gąsienica.
 
Radość pod koniec roku była w Szkole tym większa, że kolejne uczennice – Kinga Rusnak i Karina Wójcik – powtórzyły ubiegłoroczny sukces koleżanek i zostały laureatkami ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Komendę Główną Policji - „Policjanci w służbie historii”. W nagrodę pojadą jesienią na tygodniową wycieczkę śladem miejsc polskiej martyrologii na kresach wschodnich, aż do Miednoje pod Moskwą.
 
Program artystyczny na zakończenie roku – oprócz wiązanki pieśni patriotycznych - składał się właśnie z projekcji filmu zrealizowanego przez laureatki, poświęconego postaci posterunkowego policji państwowej Stanisława Ignatowicza, który służbę pełnił m.in. we Lwowie, a podczas wojny został zastrzelony przez NKWD w Kalininie.
 
Kadetom nagrodzonym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, nagrody – w postaci pięknych pozycji albumowych - wręczali ich wychowawcy i dyrekcja. 
 
Uroczystości zakończenia roku towarzyszył nie tylko szkolny sztandar, ale i proporzec rozpoznawczy jednostki patronackiej – 5. Batalionu Dowodzenia w Krakowie-Rząsce. Teraz mundury na dwa miesiące pójdą do szaf, a kadeci będą nabierać sił przed kolejnym rokiem szkolnych mozołów. Absolwenci natomiast stoją przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia – wyborem tym łatwiejszym, że są już ukierunkowani na pracę w służbach mundurowych.