24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

Podróż do Niepodległości

Bardzo ważnym elementem kształcenia naszej mundurowej młodzieży jest wychowanie patriotyczne. Wśród wielu jego form nie można pominąć uczestnictwa kadetów ze sztandarem Szkoły w wielu rocznicowych i okolicznościowych uroczystościach oraz udziału w historycznych, plastycznych czy wokalnych konkursach. Co jednak ważne – młodzież wykazuje też własną inicjatywę i duże zaangażowanie. Ich przejawami są doroczne szkolne akademie z okazji Święta Niepodległości.

W jubileuszowym roku z kadetami klasy II wojskowo-policyjnej nad przygotowaniem akademii pracował ich polonista Adam Nowak. Klasa II robiła to dla całej szkolnej społeczności, która wraz z dyrekcją Szkoły i pedagogicznym gronem zgromadziła się w udekorowanej biało-czerwonymi flagami sali gimnastycznej na lodowisku.

 

Podróż do Niepodległości” – symbolicznie rozpoczęta obrazami chrztu Polski, odbyta z pomocą multimediów - przypominała ciąg wydarzeń najważniejszych dla państwowego bytu i tożsamości narodowej Polaków. Przypominała galerią bohaterskich i światłych postaci z naszej historii - narracją żołnierską pieśnią, poetyckim słowem.

Zwieńczał ten montaż wiersz Antoniego Słonimskiego „Niepodległość”:


Ach, jakże mi nie mówić o tych dniach radości

O tej chmurnej jesieni, gdy w szumiącym wietrze

szedł nad miastem rodzinnym pierwszy wiew wolności

Kiedyśmy pełną piersią pili to powietrze,

nocą w ciemnych alejach stłoczeni szpalerem

czekając, aż zapłonie świt nad Belwederem.


Jakże ciebie przywitać radosna swobodo!

I czym uczcić najpiękniej? Chyba tym uśmiechem,

I młodzieńczej poezji burzliwą urodą,

co szła śpiewem przez miasto i wróciła echem.