24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

Kadeci - miłymi gośćmi w Stowarzyszeniu "Rodzina Policyjna 1939"

Kadeci z Prywatnego LO dla Młodzieży, zaproszeni przez panią przewodniczącą Stowarzyszenia, Grażynę Tęczar, już drugi rok z rzędu gościli na uroczystym spotkaniu opłatkowym w siedzibie „Rodziny”, w obiektach krakowskiej Komendy Wojewódzkiej Policji.

Stowarzyszenie zrzesza potomków policjantów Policji Państwowej (przed II Wojną Światową) oraz policjantów Polskiej Policji z terenu Generalnej Guberni (w okresie II Wojny Światowej), którzy swoją postawą i czynami dowiedli, że nie sprzeniewierzyli się narodowi polskiemu w tych trudnych wojennych latach.

Spotkanie rozpoczęło się złożeniem kwiatów i zapalonych zniczy przy obelisku na terenie KWP w Krakowie, poświęconym pamięci policjantów zamordowanych przez NKWD w Kalininie. Mundurowa młodzież wysłuchała okolicznościowych przemówień osób zgromadzonych na spotkaniu, także dyskusji o roli policjantów Polskiej Policji podczas okupacji hitlerowskiej.

Rozmawiano również o losach poszczególnych policjantów, którzy dostali się do sowieckiej niewoli i przetrzymywani byli w obozie w Ostaszkowie, a następnie mordowani w Kalininie (Twer) i wrzucani do dołów śmierci w Miednoje. Nowotarscy kadeci aktywnie wzięli udział w tej dyskusji, prezentując dwa filmy z wywiadami udzielonymi im przez członków rodzin tak zamordowanych policjantów. Mogli też pokazać archiwalne zdjęcia.

Te dwie produkcje filmowe uczestnicy spotkania przyjęli bardzo ciepło. Tym bardziej, że kadeci mogli też opowiedzieć o historycznym konkursie organizowanym przez Komendę Główną Policji i Instytut Pamięci Narodowej, w którym biorą udział, dokumentując losy ludzi z szeregów Policji Państwowej.

 

Spotkanie opłatkowe w Krakowie było także okazją do zaprezentowania zdjęć z organizowanej dla laureatów konkursu wycieczki do miejsc, gdzie policjanci byli przetrzymywani przez NKWD i do podzielenia się wrażeniami z tych edukacyjnych wojaży.

A że osoby, które udzielały młodzieży wywiadów, umożliwiając przygotowanie filmowych produkcji, są członkami Stowarzyszenia – do nich kierowane były podziękowania kadetów. Warto przypomnieć, że dzięki nim, dzięki przechowanym w ich domach fotografiom i pamiątkom - w pierwszej i drugiej edycji konkursu „Policjanci w służbie historii” nowotarscy kadeci znaleźli się w gronie laureatów, a nagrodą dla nich był udział w wyjazdach edukacyjnych na Kresy Wschodnie (Litwa, Białoruś, Ukraina) i do Rosji.

Po prezentacjach był jeszcze czas na indywidualne rozmowy z uczestnikami spotkania, także z funkcjonariuszami ubranymi w mundury policyjne z tamtego okresu. Byli to członkowie grupy rekonstrukcji historycznej, wsławieni aranżowaniem wielu efektownych pokazów.

Zobacz galerię