24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

Nowe doświadczenie kadetów - sąd od środka i obecność na rozprawie

Doświadczenia kadetów z naszego Liceum poszerzyły się o ciekawy kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Mieli oni okazję uczestniczenia w rozprawie zakończonej wyrokiem na sprawcy przestępstwa, mogli też od środka poznać funkcjonowanie instytucji takiej jak Sąd Rejonowy w Nowym Targu.

Na wokandzie znalazła się akurat sprawa spektakularna i o głębszym wymiarze etycznym, bo przestępstwo przeciwko przepisom Ustawy o Ochronie Zwierząt, popełnione przez mieszkańca powiatu nowotarskiego. Składowi przewodniczył sędzia Stanisław Biskup. Na sali rozpraw mundurowa młodzież mogła poznać efekty dochodzenia, słyszała relacje cywilnych i policyjnych świadków znęcania się nad psami, śledziła dociekliwe pytania sędziego.

Mogła też usłyszeć wyrok wydany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, skazujący winnego na karę grzywny w wysokości 4.000 zł i pokrycie kosztów sądowych w kwocie 900 zł. Aspektem wychowawczym była dodatkowa kara wykonywania prac społecznych przez rok, po 40 godzin miesięcznie. Wyrok miał oczywiście obszerne uzasadnienie. Po zakończeniu rozprawy sędzia jeszcze wyczerpująco odpowiadał kadetom na zadawane pytania.

Co więcej – przed wejściem na salę rozpraw kadeci mieli możność rozmowy z pracownikami ochrony, którzy ciekawie opowiadali o sytuacjach wymagających interwencji, pokazywali, jak funkcjonują „bramki” prześwietlające wchodzących i ich bagaż w poszukiwaniu niebezpiecznych narzędzi. Zobaczyli też izbę zatrzymań, w której przetrzymywani są przestępcy oczekujący na rozprawę po przywiezieniu z Zakładu Karnego.

Wizyta w Sądzie Rejonowym dała kadetom sporą porcje wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego wymiaru sprawiedliwości – również w aspekcie stosowanych środków bezpieczeństwa. Była to lekcja emocjonująca i pouczająca dla wszystkich, ale cenna przede wszystkim dla uczniów klas o profilu policyjnym.