24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

Służba wojskowa? Pewność i kariera

Szerokim frontem przetacza się teraz przez kraj akcja rekrutacji do służby wojskowej. Kadeci z naszego liceum też mieli okazję gościć wysłannika służb mundurowych. Odwiedził ich oficer Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu, ppor. Sławomir Bafia.

Godzina z oficerem posłużyła przedstawieniu zasad rekrutacji do służby wojskowej i omówieniu kryteriów, jakie kandydat musi spełnić, aby zostać żołnierzem. Do wyobraźni przemówiła kadetom zwłaszcza prezentacja ścieżki żołnierskiej kariery. To jeśli chodzi o zawodowstwo.

Ale szczegółowo omówione zostały także ochotnicze formy służby wojskowej tj. służba przygotowawcza, terytorialna służba wojskowa oraz służba kandydacka.

Ppor. Bafia rzetelnie przedstawiał plusy podjęcia służby w Wojsku Polskim, nie pomijając też ewentualnych minusów takiej decyzji. Kadetom, którzy wciąż przechodzą intensywne szkolenie, wyjeżdżając na zajęcia do patronackiej Jednostki Wojskowej w Krakowie, temat służby w Wojsku Polskim nie jest obcy.

Natomiast spotkanie z oficerem w ramach rekrutacyjnej akcji mogło ich utwierdzić w słuszności wyboru tego kierunku kształcenia, a w przyszłości – ścieżki zawodowej kariery na resztę życia. O tym, jak poważnie traktują tę perspektywę kadeci – świadczyła treść zadawanych pytań. Ponieważ były bardzo celne, gość z WKU odpowiadał na nie z przyjemnością i wyczerpująco.