24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

Dzień powszedni dzielnicowego nowym doświadczeniem kadetów

NOWY TARG. Co to są środki przymusu bezpośredniego, kiedy i na jakich zasadach można je stosować – tego i innych ciekawych rzeczy o pracy dzielnicowych dowiadywali się kadeci z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży podczas wizyty w nowotarskiej Komendzie Powiatowej Policji.

Ich przewodnikiem i prelegentem był funkcjonariusz pełniący na co dzień obowiązki dzielnicowego. Prezentował on mundurowej młodzieży podstawy prawne użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, mówił o przypadkach ich stosowania, także procedurach poprzedzających ich użycie oraz czynnościach wykonywanych po takim fakcie.

Kadeci dowiedzieli się, że do wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego uprawnionych jest ponad 20 podmiotów. Oprócz Policji uprawnionymi są: funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Żandarmerii Wojskowej, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego itd. Środki przymusu bezpośredniego mogą stosować również pracownicy ochrony, pracownicy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich lub młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Prelegent demonstrował kadetom różnego rodzaju pałki używane przez funkcjonariuszy Policji, broń palną, także wiele innych elementów osobistego wyposażenia. Kolorytu nadawały tej prezentacji opowieści o zdarzeniach, które były powodem interwencji podczas pełnienia służby.

Wizyta w Komendzie dała też kadetom okazję do zwiedzenia Policyjnej Izby Zatrzymań i do rozmowy z profosem, który przedstawiał zakres swoich uprawnień i obowiązków.

Takie odwiedziny to kolejna sposobność do nabywania przez przyszłych funkcjonariuszy służb mundurowych wiedzy o środkach, jakimi mogą dysponować oraz zasadach i zakresie ich wykorzystania.