24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

PLAN ZAJĘĆ DLA HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH ROK I ORAZ II

Aktualny od 10.09.2019r.        
 I ROK / I semestr HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA -  2019/2020 opiekun: dr B. Lubińska-Żądło
DZIEŃ GODZINA SALA godz. PRZEDMIOT WYKŁDOWCA
poniedziałek 8:00-10:15 3 godziny Wychowanie fizyczne mgr M. Bandyk
czwartek  15:00-15:45 2 1 Stany zagrożenia zdrowia i życia            dr B. Lubińska-Żądło
15:50-16:35 2 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy dr B. Lubińska-Żądło
 16:40-18:10 2 2 Podstawy anatomii,fizjologii i patologii       dr B. Lubińska-Żądło
 18:15-19:45 2 2 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyka stomatologiczna dr B. Lubińska-Żądło
Piątek  15:00-16:30 2 2 Zdrowie publiczne mgr B. Skiba
16:40-18:10 2 2 Epidemiologia mgr K. Truczka
18:15-20:30 2 2 Dokumentacja gabinetu stomatologicznego lek den. J. Bebak
Sob 8:00-10:15 Gab. stom. Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym (3 godz.) lek den. J. Bebak
10.20-11:50 Gab. stom. Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej (2 godz.) lek den. J. Bebak
12:00-14:15 2 3 Zasady wspólpracy z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zadan zawodowych lek den. J. Bebak
15:20-16:50 2 2 Diagnostyka, profilaktyka i rehabilitacja jamy ustnej lek den. J. Bebak
 
II ROK / III semestr        HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA -  2019/2020 opiekun: dr B. Lubińska-Żądło
DZIEŃ GODZINA SALA godz. PRZEDMIOT WYKŁDOWCA
poniedziałek 8:00-10:15 3 godziny Wychowanie fizyczne mgr M. Bandyk
wtorek 8:00-13:15 Gab. stom. Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej (7 godz.) lek den. J. Bebak
czwartek  15:05-16:35 5 2 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyka stomatologiczna mgr B. Skiba
16:40-18:10 5 2 Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia mgr K. Truczka
18:15-19:45 5 2 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia mgr K. Truczka
Piątek  15:10-16:50 2 2 Język angielski zawodowy mgr J. Laskowska
17:00-18:30 5 3 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyka stomatologiczna mgr B. Skiba
Sobota 8:00-10:15 2 3 Peopedeutyka stomatologiczna lek den. J. Bebak
10:30-12:45 Gab. stom. Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym  (3 godz.) lek den. J. Bebak