24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

Kształcenie w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach nabór rozpoczęty

Wysokie kwalifikacje w atrakcyjnych, poszukiwanych na rynku pracy zawodach można zdobyć w Policealnej Szkole Służb Medycznych i Policealnym Studium Zawodowym Prywatnych Szkół im. prof. Venuleta w Nowym Targu. Nabór już się rozpoczął. Początek zajęć - się 10. lutego.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, a cykl kształceniowy pozwala zdobyć umiejętności, które są doskonałym przygotowaniem do pracy w zawodzie. W swojej ofercie edukacyjnej Szkoła stawia na jakość, łącząc wiedzę teoretyczną z praktyką, co przynosi najlepsze efekty.

 

W przypadku technika farmaceutycznego nauka trwa 2,5 roku, zajęcia odbywają się w trybie dziennym.

 

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany i uprawniony do sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych oraz prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, także innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

 

Po ukończeniu nauki absolwenci mogą podjąć pracę w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, hurtowniach i zakładach farmaceutycznych, także w sklepach zielarsko-medycznych. Mają też uprawnienia do otwarcia własnego punktu aptecznego. Wśród 12 przedmiotów nauczania są też działalność gospodarcza w ochronie zdrowia i język angielski zawodowy.

 

By zdobyć zawód terapeuty zajęciowego, trzeba ukończyć 2-letni cykl nauki – w trybie dziennym lub stacjonarnym. Terapeuta to osoba bardzo ważna w procesie rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych. Wykorzystując wszelkie techniki terapii zajęciowej, stosując zróżnicowane metody i formy pracy, pomaga podopiecznym w uzyskaniu pełnosprawności i powrocie do aktywnego życia w społeczeństwie. Absolwent kierunku będzie przygotowany głównie do rozpoznawania i diagnozowania potrzeb pacjenta oraz układania planu działań, ale i też do organizowania zajęć o charakterze terapeutyczno-manualnym. Zdobędzie też umiejętność posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym.

 

Na absolwentów czekają domy pomocy społecznej i domy dziennego pobytu, zakłady opiekuńczo-lecznice, świetlice terapeutyczne, kluby seniora, sanatoria, warsztaty terapii zajęciowej, inne placówki pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Lista przedmiotów nauczania obejmuje także działalność gospodarczą w ochronie zdrowia.

 

 

Zawód opiekuna medycznego może zdobyć osoba posiadająca już wykształcenie średnie, w cyklu trwającym rok. Zajęcia odbywają się w systemie dziennym lub zaocznym.

 

Praca opiekuna medycznego polega na udzielaniu  podopiecznym – w różnym wieku i w różnym stopniu zaawansowania choroby – pomocy w zaspokajaniu wszystkich potrzeb biologiczno-psychologiczno-społecznych.

 

Oprócz szpitali, domów pomocy społecznej i placówek dziennego pobytu, na opiekunów medycznych czekają hospicja, fundacje, stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Absolwenci mogą też świadczyć indywidualną opiekę w domu pacjenta.

 

By zostać technikiem usług kosmetycznych trzeba ukończyć 2-letni cykl kształceniowy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

 

Technik usług kosmetycznych zdobywa umiejętności i uprawnienia z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej i zdobniczej, także zabiegów kosmetyki leczniczej, w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pielęgnacji skóry twarzy, głowy, ciała, dłoni i stóp. Opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i udziela porad w zakresie pielęgnacji skóry w warunkach domowych. Może też zorganizować i prowadzić własny gabinet kosmetyczny lub prowadzić działalność szkoleniową. Zna również podstawy marketingu.

 

Takiej kadry potrzebują gabinety kosmetyczne i gabinety odnowy biologicznej, salony urody i SPA oraz firmy kosmetyczne.


 


 

Zapraszamy do Policealnej Szkoły Służb Medycznych

oraz do Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego w Nowym Targu

ul. Św. Katarzyny 1 (róg Rynku), 34-400 Nowy Targ

tel/fax. +48 18 26-675-34,  +48 18 26-666-77

mail: szkola@nowytarg.edu.pl