24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

Po warsztatach w IPNie czas na dzielenie się wiedzą o bohaterach

Dość niezwykła prelekcja odbyła się w nowotarskim Zespole Szkół Technicznych i Placówek. Kadetki z Prywatnego LO w Szkołach im. prof. Venuleta, ubrane w mundury policjantów Policji Państwowej z okresu międzywojennego, na prelekcjach przybliżały rówieśnikom historię powstania Policji, która w ubiegłym roku świętowała swoje stulecie.

Opowiadały również o ofiarach zbrodni katyńskiej, o represjach NKWD w stosunku do jeńców polskich przebywających w obozach w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku.

 

Te prelekcje były wypełnieniem zadań, jakie związane są z udziałem mundurowej młodzieży w ogólnopolskim konkursie „Policjanci w służbie historii”. Wcześniej uczestniczące grupy skorzystały z warsztatów, jakie dla uczestników konkursu zorganizował krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Jednym z konkursowych warunków jest spopularyzowanie w lokalnym środowisku postaci wybranego bohatera, który pełnił służbę w Policji Państwowej lub Policji Województwa Śląskiego w latach międzywojennych czy także w latach II wojny światowej, a swoją służbą przyczynił się do budowania polskiej państwowości oraz może stanowić przykład etosu policjanta. 

 

Kadetki biorące udział w konkursie działają w dwóch zespołach. Jeden z nich - w składzie: Julia Komperda, Wiktoria Nowak, Sabina Kamińska – skupia się na postaci policjanta okresu II RP i ofiary zbrodni katyńskiej, przodownika Policji Państwowej Antoniego Matykiewicza. Natomiast drugi zespół, w składzie: Danuta Malacina i Klaudia Szubryt - zajmuje się przodownikiem PP Zygmuntem Czopkiem, który również był policjantem okresu międzywojennego i ofiarą represji sowieckich.

 

Na spopularyzowanie swoich bohaterów uczestniczki wybrały młodzież z Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, gdyż jest to najliczniejsza placówka w całym powiecie nowotarskim. Ich opowiadania - bardzo ciekawe, ilustrowane dużą ilością archiwalnych zdjęć - u młodzieży nowotarskiej „metalki” wzbudziły żywe zainteresowanie. Świadczyły o tym liczne pytania i komentarze. Prelekcje w klasach uwieńczył pokaz filmów, jakie kadetki przygotowały o swoich bohaterach.

 

By zrealizować te filmowe dzieła, przeprowadzały wywiady z odszukanymi członkami rodzin bohaterów, poznawały ich historię i korzystały z archiwów. Po wypełnieniu wszystkich przewidzianych regulaminem zadań, pozostaje tylko czekać na wyniki konkursu, które mają być ogłoszone z początkiem czerwca.

Zobacz galerię