24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

Kształcenie na odległość

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole zawieszone są do 10 kwietnia 2020r.

Od 25 marca w   czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym szkoła realizuje, tak jak dotychczas, obowiązek kształcenia na odległość. Jednocześnie informujemy, że uczestnictwo w nauczaniu na odległość  jest obowiązkowe.
 
W szkole zostały uruchomione dyżury telefoniczne w godzinach 9: 00- 15:00.
W razie wątpliwości i pytań można kontaktować się z nami.
 
poniedziałek 695 541 910
wtorek 603 30 14 33
środa 601 854 478
czwartek 604 617 626
piątek 510 090 361
 
 
Dodatkowo pedagog szkolny pełni dyżur w we wtorek od 10 – 12 oraz w czwartek od 10-13
 nr tel.500 225 052