24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

REKRUTACJA TRWA!

Zapraszamy do klas mundurowych.
W Prywatnym Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży trwa nabór  do klas mundurowych na rok szkolny 2020/2021.
Szkoła zapewnia nie tylko kształcenie z przedmiotów ogólnych, gdzie zajęcia z przedmiotów rozszerzonych odbywają się w małych grupach, ale również przygotowuje pod względem merytorycznym i  praktycznym przyszłych funkcjonariuszy wojska, straży pożarnej i policji. Zajęcia z przedmiotów uzupełniających prowadzone są m.in. przez  oficerów wojska, policji i straży pożarnej. Ponad to uczniowie mogą brać udział w ciekawych szkoleniach, kursach i  wyjazdach, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

https://youtu.be/2M8JsbjdBs8