24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

Kadeci wśród laureatów konkursu Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku

Instytut Pamięci Narodowej zorganizował dla młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów tego projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką naszej Ojczyzny.
 
Najważniejszą częścią projektu był konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Kadeci z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu w składzie: Julia Komperda, Marcin Jandura, Filip Kiszczyński i Marcin Owsiak przygotowali film o obronie Grodna we wrześniu 1939 roku. W tym celu przeprowadzili wywiad z Panem Jerzym Kruzensternem, który jako ówczesny harcerz brał udział w bezpośredniej obronie tego miasta. Podczas spotkania kadeci zapoznali się z bardzo ciekawą historią rodu Kruzensternów oraz jak wyglądała walka w mieście z przeważającymi siłami armii czerwonej, która 17 września 1939 roku zaatakowała Polskę.
Opiekunem merytorycznym kadetów z ramienia szkoły był mjr Krzysztof Tekiel.
Dla laureatów przewidziana była nagroda – wyjazd edukacyjny na Kresy we wrześniu 2020 r. jednakże ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną do wyjazdu niestety nie dojdzie. Kadeci otrzymają bardzo wartościowe wydawnictwa, dyplomy.
 Link do nagrodzonego filmu kadetów:
 
https://www.youtube.com/watch?v=FrjPFMAKtjc