24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

Spotkanie z przedstawicielem LAW.


 
 Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie to miejsce, w którym kształci się pilotów samolotów naddźwiękowych, samolotów transportowych, śmigłowców. Kształcą się tam również przyszli nawigatorzy oraz szeroko pojęci logistycy. To kierunki na studiach wojskowych. Oprócz kierunku wojskowego w LAW organizowane są także studia cywilne na kierunkach lotnictwo i kosmonautyka, nawigacja, bezpieczeństwo narodowe oraz logistyka. W związku z organizowaniem takich kierunków nauczania, uczelnia ta od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.
Uczniowie z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu, również marzą o podjęciu dalszej nauki po ukończeniu liceum właśnie w LAW, dlatego,  aby przybliżyć kadetom studia na tej uczelni wojskowej zorganizowano spotkanie on-line z jej przedstawicielem. Podczas spotkania kadeci dowiedzieli się szczegółowo o kierunkach studiów, jak wygląda szkolenie podchorążych (studenci LAW na kierunkach wojskowych), jakim parkiem maszynowym dysponuje uczelnia oraz o możliwości zatrudnienia. Podczas spotkania kadeci uzyskali szerokie informację dotyczące warunków socjalnych na uczelni. Jednakże najwięcej informacji otrzymali na temat kryteriów, jakie muszą spełniać przyszli studenci tejże uczelni. Oprócz stosunkowo dobrze zdanej matury (przedmioty na poziomie rozszerzonym) wymagany jest bardzo dobry stan zdrowia. Podczas procesu rekrutacji  bardzo ważne są badania psychologiczne stwierdzające własne uwarunkowania psychiczne do podjęcia trudnej służby w Wojsku Polskim, zwłaszcza jako pilot samolotu czy też obsługi naziemnej. Prelegent z LAW dużo uwagi poświęcił również na odpowiednie przygotowanie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej. Na zakończenie spotkania kadeci mieli możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących na przykład podjęcia studiów przez dziewczyny, których według prelegenta jest z roku na rok w tej Akademii coraz więcej i to na kierunkach pilotów samolotów naddźwiękowych.
Spotkanie to zostało zorganizowane na prośbę kadetów przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Nowym Targu i było to pierwsze spotkanie inicjujące serię spotkań z przedstawicielami innych szkół wojskowych tj. Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.