24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE -WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Państwo, istnieje możliwość, aby Wasze dzieci w okresie od 1.09.-31.12 2021r. uczestniczyły w dodatkowych zajęciach wspomagających z języka polskiego, matematyki, mających na celu wsparcie edukacyjne uczniów po okresie nauczania zdalnego.
Termin zajęć zostanie podany we wrześniu po ustaleniu nowego planu lekcji. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie za pośrednictwem dziennika, do wychowawców klasy, deklaracji uczestnictwa w terminie do 23.06.2021(bez złożenia deklaracji nie można zorganizować zajęć)
 
Poniżej wzór deklaracji:

Deklaruję wolę uczestnictwa córki/syna……….(imię i nazwisko), ucznia klasy…………w zajęciach wspomagających z przedmiotu………………………………………………………………………………………………….
Podpis Rodzica …………………………. (imię i nazwisko)