24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

Z flagą, proporcem, sztandarem, wojskowym szykiem - ślubowanie kadetów

Ślubowanie kadetów klas III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży  jest najbardziej doniosłym           i zarazem najbardziej wzruszającym momentem w ich kilkuletniej edukacji. Tego roku – po czasie pandemicznych ograniczeń – znów mogło się odbyć w prawie normalnych warunkach, w przededniu Święta Niepodległości.
 
W tej uroczystości zawsze chętnie uczestniczą rodzice, przybywają też goście. Tym razem mundurową młodzież zaszczycili swoją obecnością: założyciel Szkoły – Jerzy Głuś, jej wieloletni dyrektor Władysław Hnatik, major Jerzy Czajka – zastępca szefa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu i – jako reprezentant Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz Wychowania – wizytator nowotarskiej Delegatury, Jerzy Stodulski. Uroczystości z okazji Święta Niepodległości w Krakowie przeszkodziły w przybyciu szefostwu jednostki patronackiej, czyli 5. Batalionu Dowodzenia w Krakowie-Rząsce.
 
Aby wszystko wypadło godnie i z wojskowym szykiem – przez tydzień poprzedzający ślubowanie ppłk Wiesław Patlewicz ćwiczył z kadetami musztrę. On też dowodził uroczystości, rozpoczętej dokładnie o godz. 11.00, wciągnięciem flagi na maszt      i odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. W tej ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu” z okazji Święta Niepodległości mundurowe liceum uczestniczyło po raz czwarty.  
 
Minutą ciszy uczczona została pamięć poległych w walce o wolną i niepodległą Ojczyznę podczas II wojny światowej, spalonych w krematoriach hitlerowskich obozów koncentracyjnych, zamęczonych w łagrach sowieckich, zamordowanych w Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowie i innych miejscach kaźni.
 
Ceremonii ślubowania towarzyszą zawsze podziękowania dla jednostek i służb współpracujących ze Szkołą, towarzyszy też przypomnienie sukcesów kadetów w konkursach i zawodach.  Przypomnijmy tylko, że status laureata w IPN-owskich konkursach trójce kadetów otworzył w tym roku drogę na studia uniwersyteckie w Krakowie. Opiekunowie startujących w konkursach to nauczyciele major SG Krzysztof Tekiel i polonista Robert Piszcz.
 
Do ślubowania na sztandar zostali tego roku wytypowani  uczniowie: Wiktoria Nowak, Piotr Solawa, Krzysztof Lichaj i Artur Skałuba.
 
Sama rota ślubowania bazuje na wielowiekowych tradycjach  przysięgi wojska polskiego, która urosła do miary symbolu narodowego o patriotycznej wymowie, wskazując na takie wartości, jak honor, godność, sumienność i obowiązek służenia Rzeczypospolitej.
 
Po ślubowaniu, w imieniu uczniów, do dyrekcji Szkoły, rodziców, nauczycieli i kolegów – zwróciła się Wiktoria Nowak, mówiąc:
 
- Dzisiejsza uroczystość jest dla nas wielkim przeżyciem i radością. Jesteśmy dumni, że wybraliśmy Tę Szkołę, która przekazuje nam nie tylko wiedzę, ale i inne wartości, szczególnie szacunek do munduru. Zobowiązujemy się być pilnymi             w nauce, wzorowymi w zachowaniu, godnie reprezentować dobre imię Szkoły oraz przestrzegać kodeksu kadeta.
Dziękujemy nauczycielom, kadrze zawodowej: wojska, policji i straży pożarnej oraz wszystkim tym, którzy włożyli swój trud          i cierpliwość w naszą edukację i interesujący sposób prowadzenia zajęć o tematyce: wojskowej, policyjnej i pożarniczej.
Dziękujemy Rodzicom za to, że pozwolili nam wybrać Tę Szkołę i mamy nadzieję, że spełnimy pokładane w nas nadzieje.
 
Bogaty w patriotyczne treści, poetyckie strofy, najpiękniejsze pieśni o Niepodległej i historyczną wiedzę był spektakl słowno-muzyczny, który wieńczył uroczystość. Przygotowany przez kadetów pod kierunkiem Sylwii Basty, zaangażował on sporą grupę mundurowej młodzieży – w zespole wokalnym i jako recytatorów. W tle przewijały się filmowe dokumenty z czasu rodzenia się niepodległego bytu II RP, pokazując wydarzenia i postaci Ojców Niepodległości.