24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

Ćwiczenia kadetów w JRG - porcja wiedzy i praktyczne użycie sprzętu

Przez trzy dni – w kwietniu i w maju – kadeci z klas o profilu pożarniczym Prywatnego Liceum Dla Młodzieży odbywali zajęcia wyjazdowe w miejscowej Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Ludźmierskiej.
 
Zarówno zajęcia teoretyczne, jak i pokaz praktyczny prowadzili strażacy pełniący na co dzień służbę JRG PSP. Na wstępie mundurowa młodzież poznawała oczywiście specyfikę   służby w Państwowej Straży Pożarnej, system jej zorganizowania, zakres obowiązków strażaków i poszczególne stanowiska.
 
 Bardzo ważnym elementem każdej JRG są grupy specjalistyczne, w tym wodno-nurkowa oraz ratownictwa chemiczno-ekologicznego i o ich funkcjonowaniu również bardzo dużo mogli się dowiedzieć przyszli pożarnicy.
 
Strażacy prezentowali młodzieży posiadany sprzęt ratowniczo-gaśniczy, w szczególności samochody pożarnicze,  z omówieniem ich parametrów funkcjonalnych (operacyjnych) i sposobu przewożenia sprzętu. Zademonstrowali też sposób ich użycia.
 
Mundurowa młodzież poznawała umundurowanie strażaków, obowiązujące zarówno podczas pełnienia służby w koszarach, jak również podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Nowe doświadczenia przyniósł jej pokaz praktycznego użycia sprzętu ratowniczego, w tym rozwijania linii gaśniczych, prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenach zewnętrznych oraz wewnątrz budynku (w tym m. in. metody prowadzenia linii gaśniczych po klatkach schodowych) i utrzymywania łączności radiowej na potrzeby prowadzonej akcji.
 
Odbył się także pokaz sprzętu hydraulicznego, pneumatycznego, wykorzystywanego w działaniach z zakresu ratownictwa technicznego, zwłaszcza przy wypadkach drogowych czy katastrofach budowlanych.
 
Kadeci mogli poznać schemat pomieszczeń w jednostce, przede wszystkim punktów alarmowych (ze stanowiskiem dyspozytora) i stacji ładowania aparatów ochrony górnych dróg oddechowych. Strażacy demonstrowali im także praktyczne metody korzystania z ześlizgu.
 
Zajęcia odbyły się z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad BHP. Poruszono również zagadnienia związane z zagrożeniami towarzyszącymi pełnieniu służby i działaniom ratowniczo-gaśniczym.