24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

Kadeci ze sztandarem Szkoły na święcie Jednostki patronackiej

 5 Batalion Dowodzenia w Krakowie-Rząsce obchodzi swoje święto 12. czerwca. Na ten dzień do Jednostki zostały zaproszone reprezentacje szkół, z którymi ona współpracuje, sprawując nad nimi patronat. Nie mogło w tym gronie braknąć delegacji podhalańskiej mundurowej placówki – Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu.
 
To właśnie 12 czerwca 1994 roku, a więc 28 lat temu, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał 5 Pułkowi Dowodzenia Krakowskiego Okręgu Wojskowego sztandar ufundowany przez Komitet Honorowy Fundatorów, jako znak uosabiający Rzeczypospolitą Polską, symbol najwyższych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Tego dnia odbyło się poświęcenie i wręczenie sztandaru Jednostce Wojskowej, która w później zmieniła nazwę na 5 Batalion Dowodzenia.
 
Na święcie nie zabrakło przedstawicieli władz miasta Krakowa i dowódców jednostek wojskowych z Garnizonu Kraków. Po przywitaniu gości nadszedł czas na odczytanie rozkazów o medalach, awansach i wyróżnieniach.
 
W finale obchodów popisowo zagrała wojskowa orkiestra dęta, a uroczystości zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu żołnierzy. Wtedy dowódca 5 batalionu zaprosił wszystkich gości na żołnierską grochówkę, także do udziału w prezentacji sprzętu łączności, sprzętu logistycznego oraz uzbrojenia.