24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

ATRAKCYJNY ZAWÓD TECHNIK FARMACEUTYCZNY!

Atrakcyjny zawód technika farmaceutycznego - znów do zdobycia w Szkołach im. prof. Venuleta

Po rocznej przerwie, Ministerstwo Edukacji Narodowej przywróciło kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny. W związku z tym Policealna Szkoła Służb Medycznych w Nowym Targu (ul. Św. Katarzyny 1) – posiadająca uprawnienia szkół publicznych - ponownie ogłasza rekrutację na ten atrakcyjny kierunek, na rok szkolny 2022/2023. Słuchacz po 2,5 rocznym cyklu kształcenia w trybie stacjonarnym będzie mógł przystąpić do egzaminu państwowego. Zdanie części teoretycznej i praktycznej zapewni mu tytuł technik farmaceutyczny.

      Będzie tym samym przygotowany do wykonywania zadań zawodowych oraz nabędzie kwalifikacje MED.09.(sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa).

      Atutem Policealnej Szkoły Służb Medycznych w Nowym Targu są odpowiednio wyposażone pomieszczenia dydaktyczne umożliwiające osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia techników farmaceutycznych, czyli pracownie:
- anatomiczną
- technologii postaci leku (ze stanowiskami komputerowymi dla nauczyciela i każdego ucznia, podłączonymi do sieci lokalnej z dostępem do Internetu)
- farmakognozji
- analizy leków
- apteczną.

      Posiadając wiele podpisanych porozumień z lokalnymi aptekami - Szkoła zapewnia właściwe warunki do odbycia praktyk zawodowych.

      Zaplanowano je w aptekach ogólnodostępnych i aptekach szpitalnych oraz w innych podmiotach, które są potencjalnymi miejscami zatrudnienia dla techników farmaceutycznych. Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych to 6 tygodni (210 godzin), w tym 4 tygodnie (140 godzin) w aptece ogólnodostępnej i 2 tygodnie (70 godzin) w aptece szpitalnej.

      Policealna Szkoła Służb Medycznych w Nowym Targu jest jedyną na południe od Krakowa, która kształci techników farmacji z kwalifikacją zawodową potwierdzoną dyplomem.

      Farmacja co prawda uważana jest za zawód dla kobiet, ale ostatnio coraz częściej wybierają go i mężczyźni. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe do tej pory była bardzo wysoka – przekraczała 95 procent. Absolwenci kończący edukację, łatwo znajdują zatrudnienie w aptekach, a także w hurtowniach farmaceutycznych, sklepach zielarsko-medycznych, aptekach szpitalnych czy w punktach aptecznych, których coraz więcej powstaje na wsiach.

Więcej informacji w sekretariacie:
ul. Św. Katarzyny 1, 34-400 Nowy Targ (wejście od strony postoju taksówek)
tel.:18 26 675 34 mail: szkola@nowytag.edu.pl