24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

MATURA USTNA!

Lista jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2023r.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2023/20230301%20Lista%20jawnych%20zada%C5%84%20J%C4%98ZYK%20POLSKI%202023%20Aneks_2.pdf