24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Matura

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO 2019/2020

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego zobowiązane są do złożenia deklaracji do sekretariatu szkoły do 7 lutego 2020 r.
 

Przypominamy:

Za powtórne przystąpienie do egzaminu maturalnego należy wnieść opłatę w wyskości 70 zł.
Płatność w sekretariacie szkoły bądź przelewem.

 

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu dla absolwentów którzy przystępują do matury poraz kolejny wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto
OKE w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r.

Dane do przelewu:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
46 1010 1270 0021 0522 3100 0000
W tytule wpłaty należy wpisać informacje:

  •  Egzamin, którego dotyczy opłata: np. Egzamin maturalny
  • Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego: np. Jan Kowalski, PESEL 83011423192
  • Nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata: np.  Matematyka podstawowa, polski rozszerzony
Brak opłaty za egzamin maturalny uniemożliwia przystąpienie do tego egzaminu.

Lista uczniów w plikach do pobrania !!

Informacje ogólne


Informacje o egzaminie maturalnym w roku 2020 strona: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120219305

 
Pliki do pobrania
  • Komunikat o przyborachPobierz
  • Opłata za egaminy - lista osóbPobierz