24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Matura

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO 2020/2021

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego zobowiązane są do złożenia deklaracji do sekretariatu szkoły do 7 lutego 2021 r.
 

Przypominamy:

Za powtórne przystąpienie do egzaminu maturalnego należy wnieść opłatę w wyskości 70 zł.
Płatność w sekretariacie szkoły bądź przelewem.

 

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu dla absolwentów, którzy przystępują do matury poraz kolejny wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto
OKE w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r.

Dane do przelewu:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
46 1010 1270 0021 0522 3100 0000
W tytule wpłaty należy wpisać informacje:

  •  Egzamin, którego dotyczy opłata: np. Egzamin maturalny
  • Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego: np. Jan Kowalski, PESEL 83011423192
  • Nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata: np.  Matematyka podstawowa, polski rozszerzony
Brak opłaty za egzamin maturalny uniemożliwia przystąpienie do tego egzaminu.Informacje ogólne

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf

Informacje o egzaminie maturalnym w roku 2021, po zmianach.
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2021
Pliki do pobrania