15.06.2018

Zakończenie roku szkolnego dla PSZZ 22.06. 15:00

08.06.2018

Zakończenie roku szkolnego dla LO 22.06. 11:45

Patron szkoły - prof. dr hab. Jan Venulet
Jeśli ktoś wierzy i żyje według dekalogu, to, choć – często jest niewierzący – można być o niego spokojnym. Ale wszystkich pozostałych nie można pozostawić w „próżni etycznej”.
 
prof. dr hab. Jan Venulet
 
Jan Venulet urodził się w Polsce w roku 1921. Dzieciństwo spędził w Warszawie, tam ukończył gimnazjum
i liceum. Studia medyczne rozpoczął w czasie okupacji niemieckiej w podziemnym uniwersytecie
a ukończył je na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
W roku 1947 uzyskał dyplom lekarza medycyny na UJ w Krakowie.

W roku 1950 wyjechał na cztery miesiące do Zakładu Farmakologii Uniwersytetu w Budapeszcie,
a po roku ukończył staż i uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty drugiego stopnia w zakresie chemii klinicznej.
Po dwu miesięcznym pobycie w Szwajcarii i cztero miesięcznym stypendium w Szkole Medycznej Londyńskiego uniwersytetu uzyskał w 1950 roku tytuł docenta.

Pracę zawodową rozpoczął  w zakładzie farmakologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Następnie pełnił funkcje zastępcy profesora na wydziale lekarskim i farmaceutycznym
Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Potem przeniósł się do Warszawy,
gdzie objął stanowisko kierownika farmakologii instytutu Gruźlicy i Zakładu Farmakologii Instytutu Leków.

Od roku 1962 pracę naukową prowadził na szeroko zakrojoną skalę współpracując z licznymi
instytucjami zagranicznymi. Piastował urząd profesora farmakologii w Damaszku, Syrii, Rabacie,
był doradcą do spraw usprawnienia szkolenia medycznego w Bangkoku, organizatorem i kierownikiem
z ramienia WHO w sprawie monitorowania leków w Światowej Organizacji Zdrowia.
Pełnił funkcję profesora farmakologii klinicznej na wydziale lekarskim Uniwersytetu w Genewie,
kierował  też intensywnym monitorowaniem leków w Bazylei.
W ostatnich latach pracował w Londynie dla Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.
W latach 80 - tych był też zaangażowany w pomoc dla Solidarności i wspierał zmiany polityczne w Polsce.

Jak wiadomo profesor Jan Venulet jest powszechnie uważany za ojca programu Międzynarodowego
Monitorowania Leków w Światowej Organizacji Zdrowia i  światowej sławy doradcę w sprawach
bezpieczeństwa leków  i przemysłu farmaceutycznego. Autor blisko 250 publikacji głównie naukowych
związanych z profesją, a także opracowań o tematyce światopoglądowej, co wskazuje na ogromną wiedzę,
szerokie zamiłowanie nie tylko w sprawach zawodowych, śmiało można powiedzieć o nim – człowiek instytucja.

Za szczególną pracę i zasługi dla Farmakologii Polskiej i Światowej był wielokrotnie wyróżniany
i odznaczany m.in. .: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski , Krzyżem Armii Krajowej,
Wielkim Złotym Medalem Szwajcarskiej Światowej Akademii Medycznej,
Złotym Medalem Niemieckiej Izby Lekarskiej, Nagrodą Fundacji Alfreda Jurzykowskiego „za szczególny
wkład w międzynarodowe bezpieczeństwo leków”

Korespondował z Księdzem Tischnerem na tematy etyczne i filozoficzne. Był publicystą paryskiej „Kultury”
oraz wieloletnim prezesem Stowarzyszenia polskiego w Genewie. Na łamach paryskiej „Kultury”
wypowiedział się o dekalogu – przytoczę jego słowa:

„Jeśli ktoś wierzy i żyje według dekalogu, to, choć – często jest niewierzący – można być o niego spokojnym. Ale wszystkich pozostałych nie można pozostawić w „próżni etycznej”.

Profesor proponował aby do wszystkich szkół na świecie wprowadzić lekcje etyki . Jego zdaniem XXI wiek – wymusza potrzebę wprowadzenie tego przedmiotu, jako obowiązkowego.

Szeroki światopogląd, wybitna erudycja dopełniają obrazu Profesora , jako naukowca, myśliciela i wrażliwego człowieka.

 
21 sierpnia 2011 r. pożegnaliśmy PATRONA Naszej Szkoły

prof. dr hab. Jana Venuleta
Człowieka światłego, tolerancyjnego, głębokiego patriotę

Odszedł skromny człowiek, postać o niesamowitym autorytecie i mądrości, której będzie nam brakowało.