24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

21.08.2018

Wymagane dokumenty


Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży

 Do rekrutacji potrzebujesz TYLKO kwestionariusz osobowy!
Zarejestruj sie:  http://www.nowytarg.edu.pl/rekrutacja/formularz
 

 
Po zakończeniu roku szkolnego do 26 czerwca należy dostarczyć do sekretariatu szkoły:
- świadectwo ukończenia gimnazjum
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

29 czerwca - komisja rekrutacyjna ogłosi listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 9  lipca należy donieść:
- ORYGINAŁ świadectwa ukończenia gimnazjum
- ORYGINAŁ zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
- zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego
- 2 zdjęcia
 

10 lipca- komisja rekrutacyjna ogłosi LISTĘ KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH i listę kandydatów nieprzyjętych
 

WPISOWE

za szkołe w kwocie 250zł można wpłacać w sekretariacie lub
na konto bankowe: 7788120005  00000018  0803  0001Szkoły Policealne
 


Warunkiem umożliwiającym przyjęcie do Policealnego Studium Zawodowego lub Policealnej Szkoły Służb Medycznych jest ukończenie szkoły średniej.
NIE WYMAGAMY MATURY. Dokumenty potrzebne do rekrutacji:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
- kserokopia dowodu osobistego
- kwestionariusz
- podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły
- 2 aktualne fotografie o wymiarach 35x45mm
- zaświadczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu0
( w przypadku kierunków medycznych: terapeuta zajęciowy, technik masażysta, higniestka stomatologiczna należy złożyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

Absolwenci naszego L.O. mają zniżki w opłatach jeśli kontynuują naukę w Policealnym Studium Zawodowym lub Policelanej Szkole Służb Medycznych.

Przyjęcie do szkoły odbywa się bez egzaminów wstępnych, według kolejności zgłoszeń.

Zarejestruj sie:  http://www.nowytarg.edu.pl/rekrutacja/formularz
Formularz kontaktowy