15.06.2018

Zakończenie roku szkolnego dla PSZZ 22.06. 15:00

08.06.2018

Zakończenie roku szkolnego dla LO 22.06. 11:45

Wymagane dokumenty


Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży

rekrutacja od 23 kwietnia do 11 czerwca
Do rekrutacji potrzebujesz TYLKO kwestionariusz osobowy!
Zarejestruj sie:  http://www.nowytarg.edu.pl/rekrutacja/formularz
 

 
Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły:
- świadectwo ukończenia gimnazjum
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

29 czerwca - komisja rekrutacyjna ogłosi listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 9  lipca należy donieść:
- ORYGINAŁ świadectwa ukończenia gimnazjum
- ORYGINAŁ zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
- zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego
- 2 zdjęcia
 

10 lipca- komisja rekrutacyjna ogłosi LISTĘ KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH i listę kandydatów nieprzyjętychSzkoły Policealne
 


Warunkiem umożliwiającym przyjęcie do Policealnego Studium Zawodowego lub Policealnej Szkoły Służb Medycznych jest ukończenie szkoły średniej.
NIE WYMAGAMY MATURY. Dokumenty potrzebne do rekrutacji:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
- kserokopia dowodu osobistego
- kwestionariusz
- podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły
- 2 aktualne fotografie o wymiarach 35x45mm
- zaświadczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu0
( w przypadku kierunków medycznych: terapeuta zajęciowy, technik masażysta, higniestka stomatologiczna należy złożyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

Absolwenci naszego L.O. mają zniżki w opłatach jeśli kontynuują naukę w Policealnym Studium Zawodowym lub Policelanej Szkole Służb Medycznych.

Przyjęcie do szkoły odbywa się bez egzaminów wstępnych, według kolejności zgłoszeń.

Zarejestruj sie:  http://www.nowytarg.edu.pl/rekrutacja/formularz
Formularz kontaktowy