24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Dokumenty

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 
 
Warunkiem umożliwiającym przyjęcie do Liceum ogólnokształcącego jest ukończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum.  

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021!!

Dokumenty potrzebne do rekrutacji:
- podanie,
- 2 zdjęcia,
- świadectwo i wyniki egzaminu,
- karta zdrowia ucznia (wydawana przez szkołę),
- orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia (wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej),
- pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy o profilu mundurowym.

Przyjęcie do szkoły odbywa się bez egzaminów wstępnych, według kolejności zgłoszeń.


SZKOŁY POLICEALNE

Warunkiem umożliwiającym przyjęcie do Policealnego Studium Zawodowego lub Policealnej Szkoły Służb Medycznych jest ukończenie szkoły średniej - NIE WYMAGAMY MATURY. 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021!!

Dokumenty potrzebne do rekrutacji:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
- kserokopia dowodu osobistego
- kwestionariusz
- podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły
- 2 aktualne fotografie o wymiarach 35x45mm
- zaświadczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu (w przypadku kierunków medycznych: terapeuta zajęciowy, technik masażysta, higniestka stomatologiczna należy złożyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

Absolwenci naszego LO mają zniżki w opłatach jeśli kontynuują naukę w Policealnym Studium Zawodowym lub Policelanej Szkole Służb Medycznych.

Przyjęcie do szkoły odbywa się bez egzaminów wstępnych, według kolejności zgłoszeń.

 
>> Zarejestruj się! <<

 
Formularz kontaktowy