24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Dokumenty

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 
 
Warunkiem umożliwiającym przyjęcie do Liceum ogólnokształcącego jest ukończenie szkoły podstawowej.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023!!

Dokumenty potrzebne do rekrutacji:
- zgłoszenie elektroniczne,
- 2 aktualne fotografie o wymiarach 35x45mm,
- świadectwo i wyniki egzaminu ósmoklasisty,
- karta zdrowia ucznia (wydawana przez szkołę),
- orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia (wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej),
- pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy o profilu mundurowym

Przyjęcie do szkoły odbywa się na podstawie weryfikacji sumy punktów rekrutacyjnych min 75%, rozmowy rekrutacyjnej*, egzaminu sprawnościowego

* rozmowa rekrutacyjna przeprowadzana jest w obecności rodziców z właścicielem i dyrektorem szkoły w przypadku niższej sumy punktów niż ta wymagana w rekrutacji.


SZKOŁY POLICEALNE
 
Warunkiem umożliwiającym przyjęcie do Policealnego Studium Zawodowego lub Policealnej Szkoły Służb Medycznych jest ukończenie szkoły średniej - NIE WYMAGAMY MATURY. 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023!!

Dokumenty potrzebne do rekrutacji:
- zgłoszenie elektroniczne,
- 2 aktualne fotografie o wymiarach 35x45mm,
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- kserokopia dowodu osobistego,
- kwestionariusz (uzupełniany w sekretariacie),
- zaświadczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu (w przypadku kierunków medycznych: terapeuta zajęciowy, technik masażysta, higniestka stomatologiczna należy złożyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

Absolwenci naszego LO mają zniżki w opłatach jeśli kontynuują naukę w Policealnym Studium Zawodowym lub Policelanej Szkole Służb Medycznych.

Przyjęcie do szkoły odbywa się bez egzaminów wstępnych, według kolejności zgłoszeń.
>> Zarejestruj się! <<

 
Formularz kontaktowy