24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Harmonogramy

  • HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Składanie podań – formularz na stronie  DO 20 CZERWCA 2022R.
 
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami i przeprowadzenie próby sprawności fizycznej* oraz podanie wyników kandydatom, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy rekrutacyjnej i  egzaminu sprawnościowego OD 12 LIPCA DO 15 LIPCA 2022R.
Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach  egzaminu ósmoklasisty  OD 24 CZERWCA 2022R - 12 LIPCA 2022R.
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 
 DO 19 LIPCA 2022R.
 
Uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia szkoły i wyniki egzaminu (kopia lub oryginały) - ze szczególnym uwzględnieniem oceny z zachowania oraz wyników z egzaminu ósmoklasisty,a także zaswiadczenie lekarskie**  DO 25 LIPCA 2022R.
Podanie do publicznej wiadomości  o kandydatach przyjętych/nieprzyjętych do szkoły 26 LIPCA 2022R.
 
   
   
DOKUMENTY: PODANIE, 2 ZDJĘCIA, ŚWIADECTWO I WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY,
(Z WYNIKAMI EGZAMINU I ŚWIADECTWEM WYDAWANA PRZEZ SZKOŁĘ), KARTA ZDROWIA UCZNIA

*  z zachowaniem procedur przeciwdziałającym zachorowaniem na COVID-19
** dotyczy klas mundurowych
 
 
>> Zarejestruj się! <<