24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Policealna szkoła służb medycznych

NOWOŚĆ

Technik dentystyczny - 2,5 roku

Kwalifikacja zawodowa

MS.15 - Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy.


Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonywanych przez lekarza dentystę,
 • wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonywanych przez lekarza dentystę,
 • naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy,
 • obsługiwania nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontyczne


 
Możliwość zatrudnienia:
 • W pracowni protetycznej, ortodoncyjnej lub we własnym gabinecie protetycznym                                   
 
NOWOŚĆ

Terapeuta zajęciowy - 2 lata

 

 Kwalifikacja zawodowa:

MS.09 - Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.


Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • nawiązania i podtrzymania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną i środowiskiem,
 • opracowania indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanego do możliwości, stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań podopiecznych,
 • organizowania i prowadzenia terapii zajęciowej z zastosowaniem różnych metod i form zajęć terapeutycznych w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
 • wykorzystywania w pracy m.in. arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii, ergoterapii oraz rzemiosła: krawiectwa, haftu, dziewiarstwa i innych,
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.


Możliwość zatrudnienia:
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • świetlice terapeutyczne,
 • dziennie domy pomocy społecznej,                   
 • kluby seniora,
 • szpitale,
 • sanatoria
 • inne placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
 


 

Higienistka stomatologiczna- 2 lata

Kwalifikacja zawodowa:

MS.13 - Prowadzenie dzialalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia


Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu,
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii,
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty,
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.
Możliwość zatrudnienia:
 • gabinety dentystyczne
 • gabinety zapobiegania próchnicy i chorób dziąseł
 • poradnie i kliniki dentystyczne w kraju jak i w państwach Unii Europejskiej
 • gabinetaty profilaktyki zawodowej i pomocy przedlekarskiej
 • prowadzenie własnej dzialalności gospodarczej.

Kierunek daje wiekszą samodzielność profilaktyki stomatologicznej oraz zabiegów higieniczno-profilaktycznych w stosunku do asystentki stomatologicznej.

 

                                                                              Opiekun medyczny - 1 rok nauki

 

Kwalifikacja zawodowa:

MS.04 -  Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.


Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.
                   
Możliwość zatrudnienia:
 • szpiatle
 • sanatoria
 • ośrodki adaptacyjne                
 • zatrudnienie u osób prywatnych
 • domy pomocy społecznej
 • zakłady opiekuńczo - lecznice
 

                                                                                   Technik masażysta - 2 lata

 

Kwalifikacja zawodowa:

MS.01- Świadczenie usług w zakresie masażu.
Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


      Wykonywania masażu:
 • medycznego,
 • sportowego,
 • kosmetycznego i profilaktycznego.
      ponadto prowadzenia działalności profilaktycznej, propagowania zdrowego stylu życia.
 

Możliwość zatrudnienia:

 • przychodnie rehabilitacyjne
 • gabinety fizjoterapeutyczne
 • gabinet odnowy biologicznej                                                       
 • szpital
 • sanatoria                                                       
 • hotele i ośrodki SPA
 • prywatne gabinety masażu
 • masażysta drużyny sportowej                                                    
 • własna dzialalność

                                                          
 

  

 
Formularz kontaktowy
Pliki do pobrania
 • Profilaktyka u kobiety ciężarnej - A.SadowskaPobierz
 • PRZEWODNIK MATKI KARMIĄCEJ1 - Aneta WnętrzakPobierz