24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

21.08.2018

Policealne studium zawodowe - zaoczne

Technik usług kosmetycznych -  2 lata

Kwalifikacja zawodowa:

AU.61:  wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
AU.62 wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.

Szkoła kształci w oparciu o program zatwierdzony przez MEN i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.


Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
 • udzielania porad kosmetycznych;
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.Oprócz realizacji obowiązkowego programu możliwe będzie, przeprowadzanie dodatkowych i za dodatkową opłatą specjalistycznych kursów kończących się uzyskaniem certyfikatów organizowanych przez znane firmy kosmetyczne


Możliwość zatrudnienia:
 • gabinety kosmetyczne
 • gabinety odnowy biologicznej
 • firmy kosmetyczne
 • studia paznokci i wizażu
 • podjęcie własnej działalności gospodarczej                        


 

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1,5 roku

 

Kwalifikacja zawodowa

MS.12 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Szkoła kształci w oparciu o program zatwierdzony przez MEN i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Możliwość zatrudnienia:
 • W każdej większej firmie, gdzie znajomość
  przepisów
  przez pracowników podlega
  regulaminom prawnym
                                       


 
Formularz kontaktowy